עמוד:157

בּית הספר ילדים בּסירה בּדרך לבית הספר שיעוּר בּ " חצר " של בּית הספר התלמידים אהבוּ מאוֹד את בּית הספר שלהם ושׂמחוּ ללמוֹד בּ וֹ . אבל יוֹם אחד , בּ ְ - , 2016 ירדוּ גשמים חזקים מאוֹד בּמקוֹק וֹ , והבּניין של בּית הספר נשבּר בּסערה . לילדים ולמוֹרים לֹא קרה כּלוּם , כּי הם לֹא למדוּ בּאוֹת וֹ יוֹם . איזה מזל ! עכשיו התוֹשבים בּמקוֹק וֹ רוֹצים לבנוֹת לילדים בּית ספר חדש . הם חוֹשבים יחד על רעיוֹנוֹת איךְ לבנוֹת בּית ספר חזק יוֹתר מהגשם . ס ְע ָר ָה عاصف ة נ ִש ְבּר انكسر

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר