עמוד:156

לוֹמדים בּים - בּית ספר צף בּמקוֹק וֹ . 12 קראוּ את הטקסט וענוּ על השאלוֹת . צ ָף يطفو גל ִים أ م واج יבּ ָש ָה يا ب س ة תוֹש ָב ִים سكا ن עמוּדים أع مد ة ס ִיר ָ ה قا ر ب מקוֹק וֹ היא שכוּנה בּעיר לגוֹס בּניגריה . בּמקוֹם הזה יוֹרדים גשמים חזקים , ויש רוּחוֹת חזקוֹת . התוֹשבים בּמקוֹק וֹ לֹא יכוֹלים לגוּר בּיבּשה כּי הגלים בּים גבוֹהים , והם מגיעים עד ליבּשה . בּדרךְ כּלל התוֹשבים בּוֹנים את הבּתים שלהם על עמוּדים גבוֹהים בּתוֹךְ המים א וֹ גרים בּסירוֹת . אבל בּית הספר של מקוֹק וֹ היה בּיבּשה . זה היה מסוּכּן לתלמידים , והאנשים בּמקוֹק וֹ לֹא ידעוּ מה לעשׂוֹת . השלימוּ לפי הטקסט : • בּרוֹב המקוֹמוֹת בּעוֹלם האנשים בּוֹנים בּתים בּיבּשה , א ֲב ָל בּ ְמ ָקוֹק וֹ . • הבּתים היוּ על המים , אבל בּית הספר היה בּ ְ - 2013 בּנוּ התוֹשבים של מקוֹק וֹ בּית ספר צף - בּית הספר היה בּתוֹךְ הים , והוּא צף על הגלים גם בּזמן סערה כּמ וֹ סירה . זה היה בּניין מעץ , והיוּ ל וֹ שלוֹש קוֹמוֹת : בּקוֹמה הראשוֹנה הייתה חצר משׂחקים , וּבקוֹמוֹת האחרוֹת היוּ כּיתוֹת . התלמידים למדוּ מדעים , חשבּוֹן , מחשבים , אנגלית - כּמ וֹ בּבית ספר רגיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר