עמוד:155

. 10 מתחוּ קו בּין ההפכים כּמ וֹ בּדוּגמה : صل و ا بخط بين الكلمة وعكسها، كما في المثال : מ ְעט מ ְענ ְי ֵין י ֵש מיוּחד בּ ְל ִי י ָב ֵש ר ָטוּב מ ְשע ֲמ ֵם א ֵין ע ִם הר ְבּ ֵה ר ָג ִיל . 11 השלימוּ את המילים החסרוֹת בּמש פּ ָ טים הבּאים . היעזרוּ בּמחסן . أكمل و ا الكلمات الناقصة في الجمل التالية . استعين و ا بالمخزن . חוֹל מיוּחד טבע מביאה מזמינה מסוּכּן א . א ֲנ ִי את כּל החברוֹת מהכּיתה למסיבּה בּבּית שלי . ב . אחרי הגשם הילדים יוֹצאים לטיוּל בּ ורוֹאים הרבּה פּ ְ רחים . ג . בּיסאן לֹא רוֹצה להיכּנס לים , היא רק רוֹצה לשׂחק בּ . ד . הכּ ְב ִיש הז ֶה , כּי אין כּאן רמזוֹר . ה . לנדין יש היוֹם יוֹם הוּלדת . היא לכּיתה עוּגה . ו . היוֹם יש בּבית הספר יוֹם . התלמידים הם המוֹרים בּכּיתוֹת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר