עמוד:151

א ֲני חוֹשב ש ... א ֲני חוֹשבת ש ... قد تعلمتم أنه عندما نريد أن نق و ل ما نفكر فيه في اللغة العبرية، يمكننا أن نق و ل : לדעתי يمكننا أن نق و ل أيضا : אני חוֹשב ש ... أ ظ ن أن אני חוֹשבת ש ... أ ظ ن أن לוֹמדים בּמדבּר - בּית ספר " אלמוּסתקבל " المستقبل בּ ְ י שׂ ְ ר ָא ֵל . 5 מה אתם יוֹדעים על המדבּר ? כּתבוּ שלוֹשה מש פּ ָ טים לפי מה שאתם יוֹדעים . תוּכלוּ להיעזר בּתמוּנה . ماذا تعرف و ن عن الصحراء؟ اكتب و ا ثلاث جمل حسب ما تعرف و نه . يمكنكم الاستعانة بالص ورة . מ ִיל ִים שאתם יכוֹלים להשתמש בּהן : הצבעים בּמדבּר מים גשם צמחים בּעלי חיים יש אין הרבּה קצת אני חוֹשב ש ֶהמ ִד ְבּ ָר מ ְשע ֲמ ֵם אני חוֹשבת ש ֶהמ ִד ְבּ ָר מ ְענ ְי ֵין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר