עמוד:148

. 1 כּ ִת ְבוּ נכוֹן א וֹ לֹא נכוֹן לפי השׂיחה בּעמוּד . 147 • על החוּלצה של לוּסי יש מילים בּאנגלית . • בּבית הספר בּאנגליה התלמידים למדוּ בּבניין גדוֹל . • לוּסי למדה חשבּוֹן בּבית הספר בּיער . • לוּסי מראה ליסמין את התמוּנוֹת בּטלפוֹן . . 2 השלימוּ בּכל מש פּ ָ ט את המילה המתאימה : את , בּ ..., על . א . יסמין ולוּסי מדבּרוֹת בּית הספר בּיער . ב . יסמין רוֹצה לראוֹת התמוּנוֹת של לוּסי . ג . בּבית הספר של לוּסי התלמידים לֹא למדוּ כּיתה . ד . לוּס ִי א ָה ֲב ָה בּית הספר . ה . לוּסי למדה בּבית הספר בּעלי חיים . . 3 הסתכּלוּ על התמוּנוֹת מהמצגת של לוּסי ( בּעמוּד הבּא ) , קראוּ את המש פּ ָ טים והעתיקוּ מתחת לכל תמוּנה את המש פּ ָ ט המתאים . ان ظ روا إلى الص ور في العر ض التقديمي لل و سي ( على الصفحة التالية ) ، اقرأوا الجمل، ثم انسخ و ا تحت كل ص ورة الجملة المناسبة . זה אחי הגדוֹל מיקי . הוּא אוֹהב לשבת לבד ולקרוֹא . זה בּית מעצים . בּנינוּ אוֹת וֹ עם המוֹרה אלכּס . אני מציירת עלים , ורוֹן קוֹרא על עלים בּטבּלט של וֹ . אנחנוּ מסתכּלים על דגים בּמים עם המוֹרה אלכּס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר