עמוד:147

לוֹמדים בּיער - בּית ספר בּאנגליה יסמין : לוּסי , מה כּתוּב על החוּלצה שלךְ ? לוּסי : . Forest School יסמין : school זה בּית ספר , ו - forest זה יער , נכוֹן ? לוּסי : כּ ֵן . גר ְת ִי בּ ְאנ ְג ְל ִי ָה עד ג ִיל ע ֶשׂ ֶר , ו ְז ֶה ה ָי ָה בּ ֵית הס ֵפ ֶר ש ֶל ִי . יסמין : בּית הספר נמצא בּיער ?! לוּסי : כּ ֵן ... ז ֶה ה ָי ָה בּ ֵית ס ֵפ ֶר מ ְאוֹד מ ְיוּח ָד . בּ ְל ִי בּ ִנ ְי ָינ ִים , בּ ְל ִי כּ ִיתוֹת , בּ ְל ִי כּ ִיס ְאוֹת , שוּל ְח ָנוֹת ו ְלוּח . כּ ָל היוֹם ל ָמד ְנוּ בּחוּץ , בּט ֶבע . נ ִמ ְצ ָא م و ج ود לוּסי לוֹמדת עכשיו בּבית ספר בּיער ? כּן / לֹא בּית הספר בּיער נמצא בּ יסמין : איזה כּיף ! לוּסי : נכוֹן . מאוֹד אהבתי את בּית הספר הזה . יסמין : מ ָה ל ָמד ְת ְ? לוּסי : ל ָמד ְת ִי על בּע ֲל ֵי חי ִים וּצ ְמ ָח ִים , ו ְגם א ֵיךְ ל ִמ ְצוֹא אוֹכ ֶל בּיער ו ְא ֵיךְ ל ִב ְנוֹת בּי ִת מ ֵע ֵצ ִים . ז ֶה ה ָי ָה מ ְאוֹד מ ְענ ְי ֵין . יסמין : למדת גם דברים רגילים ? לוּסי : בּ ֶטח , ל ָמד ְנוּ אנ ְג ְל ִית , ח ֶש ְבּוֹן , מד ָע ִים . את ְ רוֹצ ָה ל ִר ְאוֹת ת ְמוּנוֹת ? יסמין : בּטח ! לוּסי : אוֹי , הט ֵל ֵפוֹן ש ֶל ִי לֹא בּת ִיק . א ֲב ָל מ ָח ָר א ֲנ ִי מר ְא ָה בּכּ ִית ָה מצ ֶג ֶת ע ִם ה ֲמוֹן ת ְמוּנוֹת . ר ְג ִיל ִים عاديو ن מד ָע ִים علوم מצ ֶג ֶת عرض تق د ي م ي

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר