עמוד:135

. 4 השלימוּ בּכל מש פּ ָ ט את הפּוֹעל הנכוֹן . أكمل و ا كل جملة مما يلي ب و اسطة الفعل الصحيح . א . נדין וּמישל יחד ארוּחת צוֹהריים . אכלה / אכלוּ / אכלנוּ ב . א ֲנ ִי ו ְא ָמ ִיר כּדוּרגל אחרי הצוֹהריים . שׂיחקנוּ / שׂיחקתי / שׂיחקוּ ג . אוֹרן , אתה את הספר הזה ? קראתי / קראוּ / קראת ד . בּחוֹפש כּרים ל ְדוֹד ָה ש ֶל וֹ בּ ְנ ָצ ְרת . נסענוּ / נסעתי / נסע ה . אחוֹתי ואני לים בּיוֹם ראשוֹן . הלכוּ / הלכנוּ / הלכת ו . אי ָה ו ְד ָו ִיד עם המוֹרה . דיבּרוּ / דיבּרנוּ / דיבּרה ז . אני וּמאיה על אוֹפניים בּפּארק . רכבה / רכבנוּ / רכבוּ . 5 השלימוּ את המש פּ ָ טים כּמ וֹ בּדוּגמה . ו † יחקנ וּ א . היוֹם אנחנוּ מ ְ שׂ ַ ח ֲקים כּדוּרסל . אתמוֹל כּדוּר ֶ ג ֶל . ב . תמיד אנחנוּ אוֹכלים סלט . אבל אתמוֹל מ ָר ָ ק . ג . היא מנגנת בּגיטרה . בּשנה שעברה היא בּ ְח ָל ִיל . ד . היוֹם הם נוֹסעים לעכּ וֹ . בּשבוּע שעבר הם ל ְח ֵיפ ָה . ה . מה אתה מח פּ ֵ שׂ עכשיו ? קוֹדם את התיק שלךָ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר