עמוד:129

. 13 מה קוֹרה בּשיר ? הקיפוּ את המש פּ ָ טים המתאימים . ماذا يحدث في القصيد ة ؟ ح و ط و ا الجمل المناسبة . • החתוּל רוֹצה לתפּוֹס את העכבּר . • העכבּר רוֹצה לתפּוֹס את החתוּל . • החתוּל בּרח מהעכבּר . • החתוּל לֹא תפס את העכבּר . . 14 בּשיר יש מילוֹת זמן - מילים שמתארוֹת מתי משהוּ קרה . קראוּ את המילים והקיפוּ רק את מילוֹת הזמן . לדוּגמה : לפני חוֹדש . في القصيد ة كلمات تدل على الزمن - كلمات تصف متى حدث شيء ما . اقرأوا الكلمات وح و ط و ا فقط الكلمات التي تدل على الزمن . مثلا : לפני חוֹדש . לפני שעה אתמוֹל לפני חוֹדש בּשנה שעברה מסיב ּה בּשקט קרה לפני יוֹמיים פּגשת פּעם אוּלי בּשבוּע שעבר . 15 העתיקוּ שלוֹשה חרוּזים מהשיר , לדוּגמה : עכבּר - אמר . انسخ و ا من القصيد ة ثلاث كلمات مع قافية، مثلا : עכבּר - אמר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר