עמוד:126

אותי , אוֹתךָ ... מ ָצ ָאת ִי אוֹת וֹ . אוֹת וֹ = את החתוּל א ֲני >> אוֹתי אתה >> אוֹתךָ את >> אוֹתךְ הוּא >> אוֹת וֹ היא >> אוֹתה . 11 כּתבוּ : אוֹתי , אוֹת וֹ , אוֹתה , אוֹתךָ , אוֹתךְ . דוּג ְמ ָה : א ַת ְ רוֹאה את סבתא בּמחשב , וסבתא רוֹאה אתתך . א . הוּא מלמד את תאמר עברית , ו ְת ָאמ ֶר מ ְלמ ֵד ערבית . ב . א ֲני אוֹהב את האחים שלי , והאחים שלי אוֹהבים . ג . היא מצלמת את אימא , ו ְא ִימ ָא מ ְצל ֶמ ֶת . ד . א ַת ָ ה שוֹמע את רוֹמי בטלפוֹן , אבל רוֹמי לֹא שוֹמעת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר