עמוד:122

מי ראה את החתוּל ? . 6 קראוּ את השׂיחה וענוּ על השאלה . اقرأوا المحادثة، ثم أجيب و ا عن السؤال . כּל הבּנוֹת בּג ' וּד וֹ דנה : חשוּב !!!!! מי ראתה את החתוּל הזה ? רוֹזאן : אני לֹא ראיתי אוֹת וֹ . יעל : גם אני לֹא ... עבּיר : שלךְ ? דנה : אין לי חתוּל !!! ההוֹרים שלי לֹא מסכּימים להביא הבּיתה חתוּל . יעל : רוֹזאן : אז של מי החתוּל ? דנה : של גל מהכּיתה שלי . יעל : חתוּל חמוּד . דנה : הוּא הלךְ לאיבּוּד . יעל : א ֲנ ִי שוֹלחת א ֶת הת ְמוּנ ָה למ ִש ְ פּ ָ ח ָה ש ֶל ִי . מס ְכּ ִימ ִים م وافقو ن ח ָמוּד لطيف למה יעל שוֹלחת את התמוּנה של החתוּל למש פּ ָ חה שלה ? היא רוֹצה לעזוֹר לגל למצוֹא את החתוּל של וֹ . היא אוֹהבת לשלוֹח תמוּנוֹת של חתוּלים . היא רוֹצה לבקש מאימא שלה חתוּל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר