עמוד:121

מי ראה את החתוּל ? . 5 קראוּ את השׂיחה וענוּ על השאלה . اقرأوا المحادثة، ثم أجيب و ا عن السؤال . כּיתה ד 3 האלוּפה !!!!!!!!!!! גל : י וֹ - י וֹ הלךְ לאיבּוּד . טל : תוֹמר : מתי ? גל : בּיוֹם ראשוֹן . איה : ראיתי חתוּל דוֹמה . גל : איפה ? איה : בּרחוֹב ה פּ ְ רחים . גל : חיפּשׂתי שם היוֹם ולֹא מצאתי אוֹת וֹ . דנה : אני שוֹלחת הוֹדעה לחברוֹת שלי . גל : הוֹד ָע ָה ر سال ة שוֹל ֵח / שוֹלחת يرُ سل / ترُ سِ ل למה גל שוֹלח הוֹדעה לכּיתה של וֹ ? הוּא מח פּ ֵ שׂ חתוּל חדש בּמקוֹם י וֹ - י וֹ הוּא רוֹצה למצוֹא את החתוּל של וֹ . הוּא מצא חתוּל בּרחוֹב ה פּ ְ רחים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר