עמוד:120

. 1 כּ ִת ְבוּ נכוֹן א וֹ לֹא נכוֹן . א . כּ ָל הילדים גרים בּבּניין של ליאן . ב . לשכנה של ליאן קוֹראים מוֹקה . ג . הארנב של השכנה הלךְ לאיבּוּד . ד . אבּא של אדם מצלם מקוֹמוֹת בּעוֹלם . ה . אדם מס פּ ֵ ר על העבוֹדה של אבּא של וֹ . ו . אדם מס פּ ֵ ר מה הבּעיה של אבּא של וֹ . . 2 אמיר אוֹמר : " זה רעיוֹן טוֹב לכתבה " – כּתבה על מה ? על אבּא של אדם . על אנשים וחיוֹת . על חיוֹת מיוּחדוֹת בּמדבּר . . 3 הקיפוּ שתי מילים מהמש פּ ָ חה של המילה כּתבה . ح و ط و ا كلمتين من عائلة الكلمة כּתבה . חכּתה לכתוֹב הלכת כּוֹתבת רכּבת . 4 איזה מקוֹם בּטבע אתם רוֹצים לצלם ? أي مكان في الطبيعة ترغب و ن في تص و يره؟ א ֲנ ִי ל ְצל ֵם ( רוֹצה / רוֹצה )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר