עמוד:102

מה קרה לחנאן ? מ ָה ז ֶה איבּדתי , חיפּשׂתי , מצאתי ? צ ָר ִיךְ לקרוֹא שוּב את השׂיחה . אוּלי זה יעזוֹר להבין את המילים . يجب قراء ة المحادثة مر ة أخرى . قد يساعدكم هذا في فهم الكلمات . . 2 ח פּ ְ שׂוּ את המילים בּשׂיחה והתאימוּ בּין המילים בּעברית למילים בּערבית : ابحث و ا عن الكلمات في المحادثة ولائم و ا بين الكلمات بالعبرية والكلمات بالعربية : א ִיבּד ְת ִ י חיפּשׂתי מ ָצ ָאת ִ י بحثت عن وَجدتُ أضعت . 3 איפה חנאן חי פּ ְ שׂה את המפתח ? בּ . 4 א . הקיפוּ את כּל ה פּ ְ עלים שח ָ נ ָאן אוֹמרת בּשׂיחה שׁבּעמוּד הקוֹדם . ح و ط و ا جميع الأفعال التي تق و لها حن ا ن في كل فعل من المحادثة . ב . צבעוּ את שתי האוֹתיוֹת האחרוֹנוֹת בּ פּ ְ עלים האלה . ل و ن و ا آخر حرفين في كل فعل من هذه الأفعال . ג . השלימוּ : أكمل و ا : בּסוֹף כּל פּוֹעל יש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר