עמוד:98

. 16 התאימוּ את ה פּ ְ עלים בּזמן הוֹוה ל פּ ְ עלים בּזמן עבר , כּמ וֹ בּדוּגמה . لائم و ا بين الأفعال المضا ر عة والأفعال الماضية، كما في المثال . ה ִג ִיעוּ ח ָש ְבוּ עוֹנ ָה יוֹצאים נ ִכ ְנ ְס ָה צ ָעק מ ָצ ְאוּ רוֹאה י ָצ ְאוּ מוֹצאים נ ִכ ְנ ֶס ֶת מג ִיעוֹת ע ָנ ְת ָה חוֹשבוֹת צוֹע ֵק ר ָא ָה . 17 הק ִיפוּ בּכל שוּרה את הפּוֹעל בּזמן הוֹוה . ح و ط و ا الفعل المضا ر ع في كل سطر . • ש ָא ֲל ָה | ש ָאל | ש ָא ֲלוּ | שוֹאלת • ח ָזר | חוֹזרים | חזרוּ | ח ָז ְר ָה • מוֹצ ֵאת | מ ָצ ָא | מ ָצ ְא ָה | מצאוּ • ה ִס ְתכּ ְלוּ | מ ִס ְתכּ ֶל ֶת | ה ִס ְתכּ ְל ָה | ה ִס ְתכּ ֵל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר