עמוד:76

את לפני שמוֹת في اللغة العبرية عندما تأتي بعد الفعل أسما ء أش خ اص وأماكن، أو الكلمات אבּא , אימא , סבּא , סבתא يجب إضافة الكلمة את . דוּגמאוֹת : אני רוֹאה א ֶת ת ָמ ָר ָה בּרחוֹב . אני גרה בּעכּ וֹ . אני אוֹהבת את ע כּוֹ . אני שוֹמע א ֶת ס ַ בּ ָ א שלי . שלוֹם , סבּא ! . 6 השלימוּ את המש פּ ָ טים בּעזרת המילים המתאימוֹת . أكمل و ا الجمل ب و اسطة الكلمات المناسبة . א . אני רוֹאה בּהפסקה . היא לֹא בּכּיתה שלי . איה / את איה ב . א ֵיפ ֹה ? הוּא לֹא בּא לכיתה היוֹם ? אדם / את אדם ג . אדם אוֹהב , כּי הוּא אוֹהב ספרים על קוֹסמים . " הארי פּוֹטר " / את " הארי פּוֹטר" ד . איה בּכּיתה אבל בּבּי ִת . יסמין / את יסמין ה . אני אוֹהבת ש ֶל ִי . סבּא וסבתא / את סבּא וסבתא ו . אבּא שלי אוֹהב , כּי חיפה ליד הים . חיפה / את חיפה אתם זוֹכרים ? אני רוֹאה א ֶת ה ַמכוֹנית הלבנה של אבּא . אני שוֹמעת א ֶת ה ַציפּוֹרים בּבּוֹקר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר