עמוד:75

. 5 א . סמנוּ מה יש בּשכוּנה ( ) וּמה אין ( ) לפי התמוּנה בּעמוּדים . 71 - 70 أشيروا إلى ما ه و م و ج و د في الحا رة ( ) وإلى ما ه و غير م و ج و د في الحا رة ( ) حسب الص ورة في الصفحتين . 71 - 70 בּניינים מכוֹנית לבנה רמזוֹר פּ ְ רחים לבנים ציפּוֹרים על הגג חנוּת ספרים ציפּוֹרים על גדר ד ֶש ֶא מגרש כּדוּרסל חתוּל משׂאית איש עם כּלב רכּ ֶב ֶת ילדה רוֹכבת על אוֹפניים תחנת אוֹטוֹבּוּס ספ ְס ָל ִים ג ֶש ֶם בּ ִנ ְי ָינ ִים ب نايا ت ג ָד ֵר سو ر ד ֶש ֶא ع ش ب أخضر מ ִג ְר ָש م لعب ב . כּתבוּ שניים שלוֹשה דברים שיש בּשכוּנה שלכם ואין בּתמוּנה . اكتب و ا 3 – 2 أشياء م و ج و د ة في حا ر تكم، لكنكم لا ترونها في الص ورة .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר