עמוד:74

. 1 סמנוּ את התשוּבה הנכוֹנה . أشيروا إلى الإجابة الصحيحة . למה אמיר כּוֹעס על תמרה ? כּי היא לֹא רוֹצה לשׂחק אית וֹ במחשב . כּי היא רצה בּבּית ועוֹשׂה הרבּה רעש . כּי היא נכנסת לחדר וּמסתכּלת בּחלוֹן . . 2 השלימוּ : أكمل و ا : א ָמ ִיר מהחלוֹן . הוּא אוֹמר לתמרה לח ֶד ֶר , מסתכּל / נכנס לרוּץ / לבוֹא א ֲב ָל ת ָמ ָר ָה ל ָמ ָה . יוֹדעת / לֹא יוֹדעת . 3 כּתבוּ על אמיר ותמרה וגם על עצמכם . اكتب و ا عن أمير وتما ر ا وعن أنفسكم أيضا . תמרה אוֹהבת ל . אמיר אוֹהב , ו ְגם ואני אוֹהב / אוֹהבת ו ְגם . . 4 הקיפוּ את שלוֹש המילים ממשפּחת המילים של המילה לחשוֹב . ح و ط و ا الكلمات الثلاث من عائلة الكلمة לחשוֹב . מחשב שוֹכב חוֹשבת משׂחק שוֹמעת מחשבוֹת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר