עמוד:61

בּלוֹן - בּלוֹנים חלוֹן - חלוֹנוֹת الكلمة בּ ָ לוֹן هي كلمة بصيغة المذكر - בּלוֹן אדוֹם، وبصيغة الجم ع - בּ ָ לוֹנים אדוּמים . الكلمة בּ ָ לוֹנים , هي كلمة بصيغة الجم ع ، تنتهي ب ـ ים . الكثير من الكلمات باللغة العبرية بصيغة المذكر تنتهي ب ـ ים . كذلك الكلمة ח ַ לוֹן بصيغة المفرد هي كلمة بصيغة المذكر ח ַ לוֹן ג ָדוֹל، لكن بصيغة الجم ع - ח ַ לוֹנוֹת גדוֹלים . الكلمة ח ַ לוֹן بصيغة الجم ع تنتهي ب ـ וֹת . هنا ك كلمات باللغة العبرية تكون بصيغة المذكر، ولكنها بصيغة الجم ع تنتهي ب ـ וֹת . . 6 כּל המילים שלפניכם הן ממין זכר . מתחוּ קו בּין המילה בּיחיד למילה בּרבּים . جميع الكلمات التالية هي كلمات بصيغة المذكر . صل و ا بخط بين الكلمة بصيغة المفرد والكلمة بصيغة الجمع . כּדוּר חתוּלים ו ִילוֹן כּוֹבעים כּ ִיס ֵא כּוֹבע כּדוּרים פּ ְ רחים ס ְפ ָר ִים ק ִיר כּיסאוֹת חלוֹן ח ָתוּל קירוֹת ס ֵפ ֶר שוּלחנוֹת וילוֹנוֹת שוּל ְח ָן פּ ֶ רח חלוֹנוֹת . 7 כּתבוּ את המילים בּמקוֹם המת ְא ִים בּטב ְל ָה . היעזרוּ בּדוּגמה . اكتب و ا الكلمات في المكان المناسب في الجدول . استعين و ا بالمثال .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר