עמוד:55

تشتق الكلمات باللغة العربية من جذو ر ، وتنتمي إلى عائلات . مثلا : مكتب وكتاب هما كلمتان تنتميان إلى العائلة نفسها، ومشتقتان من الجذ ر نفسه وه و : ك . ت . ب . . 11 הילדים אוֹמרים : " אנחנוּ לוֹמדים לצבּוֹע עץ בּמברשת . " הקיפוּ שלוֹש מילים מהמש פּ ָ חה של המילה לצ בּ וֹע . ح و ط و ا ثلاث كلمات من جذ ر الكلمة לצ בּ וֹע . צבעים עצוּב צבעוֹני עצים צוֹבע לע ֲבוֹד . 12 הוֹס ִיפוּ את רק בּמקוֹמוֹת המתאימים . أضيف و ا את في الأماكن المناسبة فقط . עדי מכּיתה ד מס פּ ֵ ר : יש לנוּ ספסלים חדשים . היוֹם אנחנוּ צוֹבעים הספסלים עם ההוֹרים . אבּא שלי נוֹתן לנוּ מברשת וּצבעים . אני מביא הצבע הלבן , אבל הילדים רוֹצים ספסל ירוֹק . אנחנוּ צוֹבעים הספסל בּצבע ירוֹק . עכשיו אנחנוּ כּבר רוֹצים ל ָש ֶב ֶת על הספ ְס ָל , א ֲב ָל הצבע עוֹד רטוּב . חבל ! . 13 כּתבוּ מה אתם עוֹשׂים א וֹ מה אתם רוֹצים לעשׂוֹת בּבית הספר עם ההוֹרים . اكتب و ا ماذا تفعل و ن أو ماذا تريدون أن تفعل و ا في المد ر سة مع أهلكم .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר