עמוד:53

. 8 העתיקוּ את המש פּ ָ טים עם א וֹ בּלי את . היעזרוּ בּדוּגמה . انسخ و ا الجمل مع الكلمة את أو من دونها . استعين و ا بالمثال . דוּגמה : א ֲנ ִי קוֹנ ֶה קל ְמ ָר ח ָד ָש . אני קוֹנה קלמר חדש . א וֹ : א ֲנ ִי קוֹנ ֶה הקל ְמ ָר ה ָא ָדוֹם . אני קוֹנה את הקלמר האדוֹם . אני אוֹהבת עוּגוֹת עם הרבּה גבינה ושוֹקוֹלד . . אני אוֹהב החברים החדשים שלי . . אני רוֹאה הבּית של החברה שלי . . אני שוֹמע שירים יפים בּיוּטיוּבּ . . אני רוֹאה סרט בּטלוויזיה . . אני מבינה המילים החדשוֹת בּעברית . . אני שוֹמעת הציפּוֹרים על העץ . . . 9 דבּרוּ בּזוּגוֹת . אמרוּ מה אתם רוֹאים וּמה אתם שוֹמעים בּכּיתה וּמחוּץ לכּיתה . בּדקוּ אם צריךְ לוֹמר את ה . افحص و ا إذا كانت هناك حاجة لق و ل את ה . דוּגמה : אני רוֹאה את הע ֵצ ִים הגבוֹהים בּחצר של בּית הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר