עמוד:45

. 14 כּתבוּ שלוֹשה מש פּ ָ טים . אתם יכוֹלים להוֹסיף את המילה " לֹא " . اكتب و ا ثلاث جمل . بإمكانكم إضافة الكلمة " לֹא " . דוּגמה : אתן אוֹהבוֹת לשיר בּכּיתה ? א ֲנח ְנוּ את ֶם את ֶן ה ֵם ה ֵן אוֹהבים אוֹהבוֹת רוֹצים רוֹצוֹת יכוֹלים יכוֹלוֹת ל ִל ְבּוֹש ל ָש ִיר ל ָש ֶב ֶת לקרוֹא לקנוֹת ל ְיד החלוֹן שירים חדשים בּכּ ִית ָה ס ֵפ ֶר מכנסיים כּחוּלים דוּגמה : אתן א וֹ הב וֹ ת לש ִיר בּכּ יתה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר