עמוד:44

. 13 כּתבוּ שלוֹשה מש פּ ָ טים . אתם יכוֹלים להוֹסיף את המילה " לֹא " . اكتب و ا ثلاث جمل . بإمكانكم إضافة الكلمة " לֹא " . דוּגמה : את יכוֹלה לדבּר עם המוֹרה . אני לֹא רוֹצה לקרוֹא בּהפסקה . א ֲנ ִי את ְ את ָה הוּא ה ִיא אוֹהב אוֹהבת רוֹצה רוֹצה י ָכוֹל י ְכוֹל ָה ל ִל ְמוֹד ל ְשׂח ֵק ל ָל ֶכ ֶת ל ְדבּ ֵר לקרוֹא עם המוֹרה כּדוּר ְסל לבית הספר אנ ְג ְל ִית ח ֶש ְבּוֹן בּהפ ְס ָק ָה בּכּ ִית ָה דוּגמה : את י ְכ וֹ לה לד בֵּ ר עם המ וֹרָ ה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר