עמוד:43

אתם זוֹכרים ? אוֹהב רוֹצה יכוֹל + לשׂחק , לעזוֹר ... דוּגמאוֹת : מ ִיכ ָא ֵל אוֹהב לשׂחק כּדוּרסל . א ָמ ִיר רוֹצה לשׂחק כּדוּרסל עם מיכאל . מאי ָה יכוֹלה לעזוֹר לדויד בּשיעוּר חשבּוֹן . . 12 מתחוּ קו בּין מילים מאוֹתה מש פּ ָ חה . היעזרוּ בּדוּגמה . مدوا خطا بين كلمات من نفس العائلة . استعين و ا بالمثال . הוֹל ֵךְ לוֹב ֶש ֶת לקנוֹת ל ְשׂח ֵק לבוֹא ל ָש ִיר לוֹמ ֶד ֶת ל ָל ֶכ ֶת לקרוֹא מ ְשׂח ֶק ֶת ל ִל ְבּוֹש ש ָר ל ָש ֶב ֶת קוֹנ ָה עוֹשׂ ֶה קוֹר ֵא ל ִל ְמוֹד ל ְדבּ ֵר מ ְדבּ ֶר ֶת בּ ָא לע ֲשׂוֹת יוֹש ֵב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר