עמוד:42

. 10 האזינוּ לשׂיחה וסמנוּ את התמוּנה המתאימה . استمع و ا للمحادثة وأشيروا إلى الص ورة المناسبة . . 11 האזינוּ שוּב לשיחה וענוּ על השאלוֹת . استمع و ا مر ة أخرى للمحادثة، ثم أجيب و ا عن الأسئلة . א . מי מדבּרוֹת בּשׂיחה ? ו . ב . מי לוֹמדת למבחן בּאנגלית ? . ג . מי עוֹזרת לה ? . ד . לפי השיחה , מי יוֹדעת אנגלית טוֹב יוֹתר : דנה א וֹ רוֹמי ? . ה . לפי התמוּנה , האם דנה ורוֹמי מדבּרוֹת בּשיעוּר א וֹ בּהפסקה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר