עמוד:41

מילוֹת שאלה אתם כּבר מכּירים את מילוֹת השאלה : מי ? מה ? איפה ? למה ? הנה עוֹד מילוֹת שאלה : איזה ? أي؟ מתי ? متى؟ כּמה ? كم؟ . 7 أ השלימוּ كمل و ا ب و ا את سطة מילת أدا ة ا השאלה لاستفهام המתאימה المناسبة : : מ ִי א ֵיז ֶה מ ָה מ ָתי א . עוֹזר לדויד בּשיעוּר חשבּוֹן ? ב . מיכאל ואמיר משׂחקים כּדוּרסל ? ג . מיכאל שוֹאל את אמיר ? ד . תרגיל דויד לֹא מבין ? . 8 סמנוּ את מילת השאלה בּכל מש פּ ָ ט והוֹסיפוּ סימן שאלה ? בּסוֹף המש פּ ָ ט . أشيروا إلى أدا ة الاستفهام في كل جملة، ثم أضيف و ا علامة استفهام ? في نهاية الجملة . א . כּמה תלמידים בּאים לפּארק ב . מתי אתם הוֹלכים הבּיתה ג . איפה אתם עכשיו ד . למה את כּל כּךְ מתרגשת ה . איזה יוֹם היוֹם ו . מי רוֹצה לכתוֹב על הלוּח في اللغة العبرية أحيانا لا نجد أدا ة استفهام في الجملة . في هذه الحالة، كيف نعرف أنها سؤال؟ الأمر يتعلق بكيفية لفظ الجملة . . 9 האזינוּ למש פּ ָ טים והוֹסיפוּ סימן שאלה א וֹ נקוּדה בּסוֹף כּל מש פּ ָ ט , לפי מה שאתם שוֹמעים . استمع و ا للجمل وأضيف و ا علامة استفهام أو نقطة في نهاية كل جملة، حسب ما تسمع و نه . א . זה סיפּוּר מצחיק ב . הם מנגנים בּגיטרה ג . היא נוֹסעת לסבתא שלה ד . אתן לוֹבשוֹת חוּלצוֹת ארוּכּוֹת ה . היוֹם יוֹם שני ו . יש תלמידה חדשה בּכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר