עמוד:23

. 11 השלימוּ בּכל מש פּ ָ ט את המילה הנכוֹנה . أكمل و ا كل جملة مما يلي ب و اسطة الكلمة الصحيحة . א . עלי אוֹכל גלידה . טעים / טעימה ב . אימא קוֹנה מחשב . חדש / חדשה ג . סבּא קוֹנה לאדם משׂאית . אדוֹם / אדוּמה ד . הילדה מציירת עץ . גדוֹל / גדוֹלה ה . אני לֹא אוֹהבת גבינה . לבן / לבנה . 12 השלימוּ את המילים החסרוֹת , כּמ וֹ בּדוּגמה . أكمل و ا الكلمات الناقصة، كما في المثال . טעימ וֹת עוּגה טעימה - עוּגוֹת . א . תפּוּח אדוֹם - תפּוּחים . ב . ד ָג - דגים קטנים . ג . מכוֹנית - מכוֹניוֹת חדשוֹת . ד . שׂמלה יפה - שׂמלוֹת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר