עמוד:18

. 3 עבדוּ בּזוּגוֹת : לפי תוֹר קוֹראים מילה בּערבית וּמח פּ ְ שׂים את המילה המתאימה בּעברית . اعمل و ا في أزواج : اقرأوا، حسب الدو ر ، كلمة باللغة العربية وابحث و ا عن الكلمة المناسبة باللغة العبرية . . 1 جبنة . 2 حليب . 3 بصل . 4 ساعة . 5 نملة . 6 نمر . 7 حما ر . 8 سلام . 9 مفتاح . 10 تلميذ . 11 سؤال . 12 ر أس . 13 سنة . 14 ك و كب . 15 جمل . 16 بطيخ . 17 سلطة . 18 كلب . 19 بيت . 20 أخت . 4 א . כּתבוּ בּציוּר ליד כּל מילה בּעברית את המס פּ ָ ר של המילה המתאימה בּערבית כּמ וֹ בּדוּגמה : اكتب و ا في الرسمة بجانب كل كلمة باللغة العبرية ر قم الكلمة المناسبة باللغة العربية، كما في المثال : - 1 גבינה ; - 2 חלב ב . חבּרוּ את כּל המילים בּעברית לפי סדר המס פּ ָ רים עד לקבּלת ציוּר . صل و ا بخط بين جميع الكلمات بالعبرية حسب ترتيب الأ ر قام، حتى تحصل و ا على ر سمة . מה קיבּלתם ? כּתבוּ בּעברית . على ماذا حصلتم؟ اكتب و ا بالعبرية . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר