עמוד:13

גר בּ ... בּא מ ... " גיל מבּרזיל יאמר בּוֹם דיא , קוֹק וֹ ממרוֹק וֹ יאמר אהלן " . ג ִיל ג ָר בּ ְ בּרזיל . הוּא בּא לישׂראל מבּ ְר ָ ז ִיל . קוֹק וֹ ג ָר בּ ְ מרוֹק וֹ . הוּא בּא לישׂראל ממ ָרוֹק וֹ . . 12 השלימוּ את המש פּ ָ טים , כּמ וֹ בּדוּגמה : أكمل و ا الجمل، كما في المثال : מ ִבּרִ יטני ָה א . טנ ְי ָה ג ָר ָ ה ב ּבּ ְר ִ יטנ ְי ָה . ה ִיא . ב . קן גר בּיפּן . הוּא . ג . ג ' וּניה גרה בּקניה . היא . ד . צ ' ין גר בּסין . הוּא . . 9 עבדוּ בּזוּגוֹת . קראוּ בּקוֹל את המילה " שלוֹם " בּשׂפוֹת השוֹנוֹת . اعمل و ا في أزواج . اقرأوا بص و ت مسم و ع الكلمة " שלוֹם " باللغات المختلفة . ג ' מ בּוֹ | א ַה ֲל ָן | בּ וֹנג ' וֹרנ וֹ | א ַלוֹה ָה | קלימרה | בּ וֹנז ' וּר | ה ֶל וֹ | בּ וֹם דיא | אוֹהי וֹ | ניכאוֹמה . 10 כּתבוּ לפי השיר איךְ אוֹמרים שלוֹם בּכל ארץ . اكتب و ا حسب الأغنية كيف يق و ل و ن שלוֹם في كل دولة . בּאיטליה אוֹמרים . בּקניה אוֹמרים בּהוואי אוֹמרים . בּסין אוֹמרים בּבּריטניה אוֹמרים . . 11 השלימוּ : أكمل و ا : ש ָל וֹם בּעברית אוֹמרים וּבערבית אוֹמרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר