עמוד:3

תוֹכן העניינים לוֹמדים שׂפוֹת 5 תמוּנה פּוֹתחת 6 השׂפוֹת שלנ וּ 8 לוֹמדים ערבית ועברית - מונולוגים 8 אוֹרחים לקיץ / נעמי שׁמר - שיר 12 גר בּ ... בּא מ ... 13 מילים חדשוֹת שלמדנוּ 15 שׂפוֹת אחיוֹת 16 שׂפוֹת אחיוֹת - קטע מידע 17 איךְ קוֹראים לי ? 19 מילים דוֹמוֹת בּערבית ובעברית 20 - וגם בּאנגלית ! - קומיקס אתם זוֹכרים ? זכר וּנקבה בּעברית 22 מילים חדשוֹת שלמדנוּ 25 שׂפה של ציוּרים 26 צוֹחק , בּוֹכה ... 27 משפּחת מוּעלם - שיחת מסרונים 28 איזה אימוֹג ' י מתאים ? 29 חלא ותמר מדבּרוֹת - שיחת מסרונים 30 אימוֹג ' ים הם שׂפה ? 31 מילים חדשוֹת שלמדנוּ 32 לוֹמדים בּכל מקוֹם 33 תמוּנה פּוֹתחת 34 יוֹם בּבית הספר 36 ההתחלה החדשה של ליאן / אוֹרית אילן ( חלק 37 - ( 1 סיפור בהמשכים בּהפסקה - שיחה 39 בּשיעוּר חשבּוֹן - שיחה 40 מילוֹת השאלה : איזה ? מתי ? כּמה ? 41 מבחן בּאנגלית - הבנת הנשמע - שיחה 42 אתם זוֹכרים ? אוֹהב , רוֹצה , יכוֹל + שם פּוֹעל 43 ההתחלה החדשה של ליאן ( חלק 46 - ( 2 סיפור בהמשכים מילים חדשוֹת שלמדנוּ 47 מה לוֹמדים היוֹם ? 48 מה הם לוֹמדים ? - הבנת הנשמע - שיחות 49 את ה ... 52 בּוֹנים ספסלים 54 ההתחלה החדשה של ליאן ( חלק 56 - ( 3 סיפור בהמשכים מילים חדשוֹת שלמדנוּ 57 לוֹמדים בּיחד 58 קטע פּ ְ תיחה - קטע מידע 59 חיים משוּתפים - קטע עיוני 59 בּלוֹן - בּלוֹנים ; חלוֹן - חלוֹנוֹת 61 כּיתה - כּיתוֹת ; שנה - שנים 62 מפגשים של תלמידים 64 ההתחלה החדשה של ליאן ( חלק 67 - ( 4 סיפור בהמשכים מילים חדשוֹת שלמדנוּ 68 החיים בּשכוּנה 69 תמוּנה פּוֹתחת 70 ליד הבּית 72 השכן המוּזר / אוֹרית אילן ( חלק 73 - ( 1 סיפור בהמשכים מה יש בּשכוּנה ? 75 " את " לפני שמוֹת 76

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר