עמוד:70

عائلتي ٱ لموسعة اَ لعائلة ٱ لموسعة تضم ٱ لعائلة ٱ لموسعة ٱ لجد و ٱ لجدة و ٱ لعمام و ٱ لعمات وأبناء ٱ لعمام وأبناء ٱ لعمات ، و ٱ لخوال و ٱ لخالت وأبناء ٱ لخوال وأبناء ٱ لخالت ، وأقارب بعيدين أكثر . زوجة خالي يوس ُف يوس ُف زوج خالتي نوال ن َوال

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר