עמוד:51

13 البيت يحافظ علينا . كيف نحافظ عليه؟ أ . لونوا ، في ٱ لرسم ، فقط ٱ لماكن ٱ لتي لا يحافظ فيها أفراد ٱ لعائلة على بيتهم . ب . اكتبوا لفراد ٱ لعائلة تعليمات حول كيفية ٱ لمحافظة على ٱ لبيت . . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר