עמוד:26

نذهب معا إلى ٱ لمدرسة 21 أرى ٱ لولد لدهم ٱ لطريق إلى ٱ لمدرسة . ضعوا دائرة حول أشياء هامة شاهدوها في ٱ لطريق . أشروا ب ٱ للون ٱ لزرق على ٱ لشياء من صنع ٱ لنسان . أشروا ب ٱ للون ٱ لحمر على ٱ لشياء من صنع ٱ لطبيعة . 22 ارسموا ٱ لطريق من بيتكم إلى ٱ لمدرسة . ألصقوا على ٱ لرسمة لصقات رسمت عليها ٱ لشياء ٱ لتي تمرون بها في طريقكم . ( اللصقات في نهاية ٱ لكتاب ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר