עמוד:8

געגוע שבלב במשך כ 2 , 000 שנים ( משנת 70 עד 1948 ) שבהן לא הייתה ליהודים ארץ משלהם והם היו מפוזרים בכל ארצות העולם , הם התגעגעו לארץ ישראל וחלמו לחזור אליה . את געגועיהם הם הביעו בדרכים מגוונות . רבי שלום שבזי , שפגשנו בעמוד הקודם , כתב שירי געגוע ואהבה לארץ . הוא ראה בארץ ישראל מקום קדוש ומיוחד וקיווה לזכות לעלות אליה . בשירו " אהבת הדסה " הוא מדמה את רגש האהבה והגעגוע של עם ישראל לארץ לאהבה ולגעגוע שהחתן חש כלפי הכלה ( היא הדסה ) . שיר מהלב אהבת הדסה רבי שלום שבזי - תימן , המאה ה 17 אהבת הדסה על לבבי נקשרה ( האהבה והתקווה לשוב לארץ ישראל קשורות על לבבי ) ואני בתוך גולה פעמי צוללים ( ואני שקוע עמוק בארצות הגלות ) לו יש רשות לי אעלה אתחברה ( הלוואי שאוכל לעלות לארץ ישראל ולהתחבר אליה ) תוך שערי ציון אשר הם נהללים ( דרך שערי ארץ ישראל המהוללים ) 1 מצאו בשיר את המשפט המתאר את הגולה כמקום נמוך . מדוע לדעתכם בחר המשורר לתארה כך ? 2 האם לדעתכם יש דמיון בין אהבת חתן לכלה לאהבת היהודים שבגולה לארצם ? הסבירו את תשובתכם . 3 רגש הגעגוע שמתאר רבי שלום שבזי מוכר לכולנו . באילו מילים או ביטויים הייתם אתם משתמשים בבואכם לתאר רגש געגוע לאדם או למקום הרחוקים מכם ? בראי האומנות ' מזרח' דרך נוספת שבאמצעותה ביטאו היהודים שבגולה את געגועיהם לארץ ישראל הייתה הכנת קישוטי קיר וחפצים שונים המתארים את ארץ ישראל ומקומות המצויים בה . אחד מהעיטורים היהודיים הנפוץ בארצות אירופה במאות ה 18 וה 19 היה ה ' מזרח ' - כרזה או תמונה , מצוירת או רקומה , שבה הופיעה המילה ' מזרח' – הצד שאליו היו יהודי אירופה צריכים לפנות אליו כדי שפניהם יהיו לכיוון ארץ ישראל . את התמונה הזאת תלו על הקיר המזרחי בבית . 4 מדוע לדעתכם תלו יהודים את לוח ה ' מזרח ' בבתים שלהם ? גם בבתי הכנסת נהגו לתלות לוח ' מזרח ' כדי לסמן את הכיוון שאליו צריכים המתפללים להסב את פניהם וגופם בעת התפילה - ארץ ישראל וירושלים . לוח ‘ מזרח ’ , פולין , 1824 באדיבות מוזאון ישראל

חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר