עמוד:3

תוכן העניינים שער ראשון : עמי וארצי יחידה : 1 ארץ געגועיי 7 יחידה : 2 השיבה לארץ 13 יחידה : 3 ישראל - הבית שלי 19 יחידה : 4 העם היהודי – כאן שם ובכל מקום 25 יחידה : 5 עולים לארץ 31 יחידה : 6 סמל המדינה 37 יחידה : 7 דגל המדינה 43 יחידה : 8 המנון התקווה 49 יחידה : 9 ירושלים עיר הבירה 55 יחידה : 10 במבט נוסף - יחידת סיכום 61 שער שני : סידור התפילה יחידה : 11 מהי תפילה ? 67 יחידה : 12 מילים של תפילה 73 יחידה : 13 סידור התפילה 79 יחידה : 14 חוליה בשרשרת הדורות 85 יחידה : 15 אומרים תודה 91 יחידה : 16 התבוננות ופליאה 97 יחידה : 17 מחזיקים ידיים 103 יחידה : 18 במבט נוסף - יחידת סיכום 109 שער שלישי : לוח השנה היהודי ישראלי יחידה : 19 ראש השנה ( א ' ) - יוצאים לדרך חדשה 117 יחידה : 20 ראש השנה ( ב ' ) - משתפרים ומשנים 123 יחידה : 21 שלושת הרגלים - חגים של הטבע 129 יחידה : 22 הימים הלאומיים ( א ' ) - שואה זיכרון ותקומה 137 יחידה : 23 הימים הלאומיים ( ב ' ) - זיכרון לאומי 143 יחידה : 24 צומות החורבן ( א ' ) - ארבעה צומות - סיפור אחד 149 יחידה : 25 צומות החורבן ( ב ' ) - לומדים מהעבר למען העתיד 155 יחידה : 26 במבט נוסף - יחידת סיכום 161

חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר