עמוד:2

כתיבה והפקה : חל " ד מפעלים חינוכיים מנהלת כללית : הדר סופר עורכת ראשית : חני מנצורה כתיבה : רועי זמיר , יסכה אליצור , נעמה מאור , חני מנצורה עריכה פדגוגית דידקטית : גב ' גילה ליטרה עריכה פדגוגית ומגדרית : הדר סופר עריכה לשונית : בת שבע ורדי עריכה מדעית : ד " ר רונן אחיטוב ייעוץ פדגוגי תרבותי : ליאורה אילון , אמנון מגיד עריכה גרפית : תמר אפרתי איורים : רועי מרגליות , דבורה אייזנבך , מנחם הלברשטט , רותם חדד הלוי טיפול בזכויות יוצרים : חל "ד דפוס : כריכיית המאירי בע "מ מי אנחנו ? חל " ד - מפעלים חינוכיים ( חנך לנער על פי דרכו [ משלי כ " ב , ו ]) הוא ארגון העוסק בפיתוח והטמעה של תוכניות פורמליות ובלתי פורמליות בתרבות יהודית ישראלית וכן בהכשרה , הנחיה וליווי של מורים המלמדים את המקצוע . אנו , בחל " ד , מציעים ספרי לימוד למקצוע החדש " תרבות יהודית ישראלית " שמטרתם להביא לגיבוש זהות יהודית ישראלית בקרב תלמידי החינוך הממלכתי . בהתאם למטרות המקצוע ומתוך רצון לגרום ללומדים לחוש ' בני בית ' בתרבות זו , דרכי ההוראה הן חדשניות וחווייתיות , והתכנים מונגשים לתלמידים מתוך גישה פלורליסטית המשלבת היבטים רלוונטיים ואקטואליים . מהדורה ראשונה תשע " ט 2019 © כל הזכויות שמורות לחל " ד מפעלים חינוכיים זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע או לשדר בכל דרך או אמצעי כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת אישור מפורש בכתב מחל " ד מפעלים חינוכיים . לפרטים ומידע על הזמנות הספרים - אתר חל " ד : | www . heled . org . il טלפון : 03 - 5231311

חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר