עמוד:40

פּ הקיפ וּ פּ . פּ פּ ט ב פּ ט פּ פּ כ פּ כּתב וּ פּ . צבע וּ רק פּ כּמ וֹ בּדוּגמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר