נ

עמוד:37

מה מתחיל בּ - נ ? מה מתחיל בּ - מ ? כּתב וּ . מה יוֹצא ד ֹפן ? הקיפ וּ . ( י שׁ יוֹתר מת שׁ וּבה אחת נכוֹנה . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר