ק

עמוד:19

כּתב וּ אוֹת ראשׁוֹנׇה . כּתב וּ אוֹת אחרוֹנׇה . צבע וּ עגוּלים כּמספּר הצלילים . העתיק וּ כּל משׁבּצת מ ֻדגשׁת בּר בּ וּע הימני למקוֹם המתאים משׂמ ֹאל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר