עמוד:112

דוֹדי שׂמחה המבלבּל מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / ע ' הלל קצת לֹא נעים , קצת לֹא נעים לי להוֹדוֹת , שׁ ֶ דוֹד ִי ( שׂמחה הדוֹד ) ק ְצ ָת מ ְב ֻל ְ בּ ָ ל . זה בּאמת , כּכה , די חבל . טוֹב , ל ְמ ָ שׁ ָ ל : לארוּחת - הבּקר הוּא מוֹרח סנדביץ' מ ִס ַנ ְד ָל בּ ְ ח ֶמ ְא ָה בּ ְ ס ַנ ְד ָל . אבל בּתה הוּא שׂם שׁתי כּפּיוֹת חרדל , אוּלם את הבּשׂר בּ וֹח שׁ הוּא בּסכּר . כּזה דוֹד מבלבּל ! א וֹ , למשׁל : בּמקוֹם אוֹתי , לגן שׁוֹלח את הבּק בּ וּק ואת הסל , ואוֹתי - את וֹ לוֹקח לעבוֹדה בּרחוֹב סקנדל . א ֲב ָל פּתאם אנחנ וּ מגיעים ליפ וֹ , ל ַנ ָמ ָל . המ שׁךְ בּעמוּד 114

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר