עמוד:109

מי אני ? דפדפ וּ בּספר וכתב וּ . ה ִת בּ ַ י ַשׁת ִי בּ ַ מס ִ בּ ָ ה ולֹא רקדתי . קניתי לתמר מעיל חד שׁ . צבעתי את הקיר ע ִם ת ָמ ָר . פּ ָ ח ַדת ִי בּ ַ סע ָר ָה בּ ַ ל ַיל ָה . נ ָס ַעת ִי לא ַנגל ִי ָה וכ ָת ַבת ִי מ ִכת ָב לת ָמ ָר . שׁפ ַכתי מים על ה ָר ִצ פּ ָ ה ות ָמ ָר כּ ָ ע ֲס ָה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר