עמוד:108

ס ָבת ָא , מ ָת ַי א ַת בּ ָ א ָה ? מ ָח ָר , א ֲנ ִי מק ַו ָה . ל ָמ ָה לֹא ע ַכ שׁ ָ ו ? ע ַכ שׁ ָ ו כּב ָר ל ַיל ָה ! מ ָח ָר ת שׂ ַ ח ֲק ִי א ִת ִי ד ַמק ָה ? בּו ַד ַאי ! א ֲב ָל א ַת ת ָמ ִיד מנ ַצ ַח ַת ... לֹא ת ָמ ִיד . ל ִפע ָמ ִים א ֲנ ִי מ ַפס ִיד ָה ! וא ָז א ֲנ ִי ה ַמנ ַצ ַח ַת ! מה אמ ְרה תמר ? כּתב וּ בּבּלוֹן שׁבּציוּר . • ואני נצחתי ! • גם הפּעם הפסדתי ... ה ַ פּ ַ ע ַם א ֲנ ִי הפסדתי ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר