עמוד:105

מה נכוֹן לפי הספּוּר ? הקיפ וּ את המלה הלֹא נכוֹנה בּכל משׁפּט . כּתב וּ את המשׁפּט הנכוֹן . • בּ ַ ר ה ָי ָה ע ִם ת ָמ ָר בּ ַבּ ַ י ִת . בּר היה עם תמר בּגנה . • מ ִינ ִי ר ָא ֲת ָה בּ ַ ג ִנ ָה ז ַח ַל . • ה ָע ַכ בּ ָ ר ה ָי ָה ע ֲנ ָק . • ת ָמ ָר ז ִנק ָה ע ַל ה ָע ַכ בּ ָ ר . • ה ָע ַכ בּ ָ ר ה ַז ָר ִיז נ ִרד ַם . י שׁ מלה כּזאת בּעברית ? כּתב וּ י שׁ א וֹ אין . ז ָק ָן זק ָנ ִים . ז ָנ ָב זנבים . ז ַמ ָר זמרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר