עמוד:99

מה מתאים ? כּתב וּ מתחת לכל ציוּר . שׂ ַ חק ָן • שׂ ָ פ ָם • שׂחינית • שׂ • שׂ ִ מל השׁלימ וּ את המשׁפּטים , כּמ וֹ בּדגמה . • נדב רץ ו ה ִ שׂ ִ יג את בּרק . ה ִ שׂ ִ יג ה ִ שׂ ִ יג ָה • סבּא את החלה בּשׂקית . שׂ ָ ם שׂ ָ מ ָה • אמא בּים ואחר כּךְ נחה שׂ ָ ח ָה שׂ ָ ח ֲת ָה על השׂמיכה . • מיה כּי היא הלכה עם שׂ ָ מ ַח שׂ ָ מח ָה אבּא להצגה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר