עמוד:83

ס ַמנ וּ ליד הת שׁ וּבה הנכוֹנה לכל שׁאלה . • למה מיני נכנסה הבּיתה ? כּי מיני רצתה מים . כּי תמר רצתה מים . • למה הק ְערה הת ְה פּ ְ כה ? כּי תמר דרכה על הקערה . כּי מיני דרכה על הקערה . • למה תמר צחקה ? כּי אמא נקתה את הרצפּה . כּי מיני נקתה את הרצפּה . מה תמר אמרה למיני בּסוֹף הספּוּר ? בּחר וּ את המלים המתאימוֹת והשׁלימ וּ . מיני , את כּלבּה נק ִי ָה • מ ַפח ִיד ָה • ח ֲכ ָמ ָה • מ ַצח ִיק ָה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר