עמוד:78

יוֹסי , ילד שׁלי מצלח מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / ע ' הלל שׁמ שׁ בּמרוֹם זוֹרחת , אמא את יוֹסי בּנה שׁוֹלחת : - ל ךְ הבא בּק בּ וּק חלב , ל ךְ ישׁר ואל תשׁכּח , יוֹסי , ילד שׁלי מצלח . יוֹסי בּשׂדרה פּוֹסע וּפתאוֹם אוֹרוֹת עיניו , אץ הוּא רץ הוּא לפניו : גוּר כּלבים מסכּן צוֹלע - הוּא חוֹבק בּשׁתי ידיו . א ִמ ָא מ ְח ַ כּ ָ ה בּ ַבּ ַ י ִת - איפה יוֹסי ? אין חלב ! א ךְ הנה הילד בּא עם ... - מה זה ? - חמד שׁל כּלבלב מתנה הבאתי ל ךְ . - אוֹי לי , ילד שׁלי מצלח . שׁמ שׁ בּמרוֹם זוֹרחת , אמא את יוֹסי בּנה שׁוֹלחת : - ל ךְ הבא נא לי כּכּר לחם חם , א ךְ אל תשׁכּח , יוֹסי , ילד שׁלי מצלח . ה ַ שׂ ְ ד ֵר ָה ל וֹ מ ְצ ַי ֶצ ֶת . פּ ֶ תע שׁוּב קוֹפצוֹת עיניו , רוֹעשׁוֹת , נוֹגנוֹת אזניו : מפּוּחית קטנה נוֹצצת הוּא אוֹסף אל שׂפתוֹתיו . א ִמ ָא מ ְח ַ כּ ָ ה בּ ַבּ ַ י ִת . מה ליוֹסי ? לחם אין , א ךְ הנה הילד בּא עם ... - מה זה ? ( יוֹסי מנגן ) מנגינה הבאתי ל ךְ ! - אוֹי לי , ילד שׁלי מצלח . שׁמ שׁ בּמרוֹם זוֹרחת , אמא את יוֹסי בּנה שׁוֹלחת : - לפחוֹת הבא זיתים , זה הכּל , א ךְ אל תשׁכּח , יוֹסי , ילד שׁלי מצלח . השׂדרה לוֹחשׁת : יוֹסי ! - הנה שׁוּב רוֹקדוֹת עיניו , מה נח פּ ָ ז הוּא , לפניו פּ ֶ רח אדמוֹני - יפי מבלבּל ל וֹ את האף . א ִמ ָא מ ְח ַ כּ ָ ה בּ ַבּ ַ י ִת . אוֹי לי , יוֹסי , זית אין , א ךְ הנה הילד בּא עם ... - מה זה ? - ל ךְ הכּל אתן ! קחי , ה פּ ֶ רח הוּא שׁל ךְ ! - אוֹי לי , ילד שׁלי מצלח . ר ֵיק ה ַ בּ ַ י ִת אין חלב , לחם אין , ו ְל וּ כּ ַ ז ַי ִת א ךְ מלא , מלא הבּית אהבה , נגוּן ופרח וּנביחוֹת כּלבלב . מ ִת וֹךְ ה ַס ֵפ ֶר יוֹסי , ילד שׁלי מ ֻצ ְלח , הוצאת מסדה 1978

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר