עמוד:77

השׁלימ וּ את הס פּ וּר . סירה מנ ְיר אמא מלאה מים בּקערה , ושׁחר נתן למיה סירה מניר . הסירה על המים . מיה פפפ … אבל הסירה לֹא התקדמה . מיה את הסירה בּיד וה ַס ִיר ָה ה ִתק ַדמ ָה . שׁחר אמר : הסירה שׁל מיה מפליגה בּים ! נ ָ שׁ ְ פ ָה • ד ָח ֲפ ָה • צ ָפ ָה ענ וּ לפי הס פּ וּר . • מה עשׂתה אמא ? מלאה מים בּקערה מלאה מים בּסיר • מה נתן שׁחר למיה ? סירה אמתית סירה מניר • הסירה לֹא התקדמה . מה עשׂתה מיה ? • שׁחר וּמיה בּים ? כּן / לֹא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר