עמוד:76

מה הם ע שׂוּ ? כּתב וּ את המלה המתאימה מתחת לכל ציוּר . צ ָף ר ָ ד ַף • ח ָפ ַף • נ ָ שׁ ַ ף • ע ָף • ד ָח ַף • צ ָף השׁלימ וּ את המלים , העזר וּ בּמחסן . ע ָף נ ָ שׁ ַ ף צ ָפ ָה ר ָדפ ָה ע ָפ ָה נ ָ שׁ ַ • ף נ ָשׁפ ָ • ה צ ָ • ף ר ָ • ד ַף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר