עמוד:75

כּתב וּ את המלים , כּמ וֹ בּדגמה ח ָפ ַ ס ָפ ַ ת ָפ ַ ר ח ָפ ַר ח ָפר ָה השׁלימ וּ את המשׁפּטים . • סבתא שׁל אילה ס ָפר ָ ה ת ָפר ָ ה לה תיק מבּד . • שׁ ַ ח ַר ס ָפ ַר ח ָפ ַר א ֶת ה ַצב ָע ִים בּ ַ ק ַלמ ָר . • ת ָמ ָר בּ ָ א ֲד ָמ ָה ו שׁ ָ תל ָה פּר ָח ִים . ח ָפר ָ ה ת ָפר ָ ה כּתב וּ כּל מלה בּמקוֹם המתאים . י ָח ִיד מ ַד ָף ר ַ בּ ִ ים מ ַד ָפ ִים קל ָף • צע ִיפ ִים • ע ָנ ָף • צ ָע ִיף • מ ַד ָף • ע ֲנ ָפ ִים • קל ָפ ִים • מ ַד ָפ ִים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר