עמוד:73

פ ִ י , פ ִ , פ ָ , פ ַ , פ ְ , ף צד ָפ ִים פ ִי מנ ִיפ ָה פ ָ ס ִפר ִי ָה פ פ ִי פ ָ פ צ ִבע וּ ר ַק ף . מה קבּלתם ? כּתב וּ . כּ ָ נ ָף • ע ָנ ָף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר