עמוד:72

השׁלימ וּ את הס פּ וּר . אבּא ותמר צבּעים אבּא אמר לאמא : הקיר בּכּניסה לבּית לֹא נקי . קניתי חדשׁים . תמר ואני נצבּע את הקיר ! אבּא את הקיר בּלבן , ותמר פּסים . אבּא : תמר , צבעת גם את ה ! צ ָב ַע • פּ ָ נים • צ ָב ְע ָה • צבעים • צ ָח ַק ע ֲנ וּ ע ַל ה ַ שׁ ְ א ֵל ָה ל ְפ ִי ה ַס ִפּוּר . ל ָמ ָה א ַ בּ ָ א צ ָח ַק ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר